logo

Ohje 

LIITTYMISLOMAKE
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
logo  

Jäsenmaksun perintäsopimus

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Liiton numero 016
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
 

Tällä valtakirjalla työnantaja perii liiton/työttömyyskassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta. Vuotuinen jäsenmaksuprosentti ilmoitetaan pyynnöstä työnantajalle; maksuprosentti on saatavissa myös liiton verkkosivuilta. Tämä valtuutus on voimassa toistaiseksi. Sen voi peruuttaa kirjallisesti, jolloin perintä lopetetaan viimeistään 30 päivän kuluttua seuraavan perintäkauden alusta. Valtuutus raukeaa työsuhteen päättyessä lomakkeessa mainittuun työnantajaan. Valtuutus on voimassa, jos määräaikaista palvelusuhdetta jatketaan enintään kuukauden kuluessa. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat valtakirjat.


Henkilötiedot
 
Henkilötunnus:
Sukunimi:
Etunimi (kutsumanimi):
Lähiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Matkapuhelin:
Sähköpostiosoite:
Äidinkieli:
Kansalaisuus:
  Sallin tietojeni luovuttamisen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin.
Koulutus, ammatti ja sopimusala
 
Koulutus/
tutkinto
Muu, mikä?
Ammatti:
Muu, mikä?
Sopimusalaryhmä:
Sopimusala:
Jäsenyys
 
Haluan jäsenyyden alkavan (aikaisintaan tämä päivä tai työsuhteen alkamispäivä, mikäli tulevaisuudessa) (pp.kk.vvvv):
 
JHL ry:n yhdistyksen nro (jos tiedossa):
JHL ry:n yhdistyksen nimi (jos tiedossa):
 
Jäsenkortti:
Muovinen jäsenkortti Mobiilijäsenkortti
 
En liity työttömyyskassaan
Vain työttömyyskassan jäsenillä on oikeus työttömyyskassan maksamiin etuuksiin. Työnantaja perii vain liiton ja kassan kokonaisjäsenmaksun, joten valitse kohdassa Jäsenmaksujen perintä: "Maksan jäsenmaksuni itse".
Siirryn toisesta liitosta/työttömyyskassasta
Työsuhde
 
Työnantaja, virallinen nimi:
Työpaikka:
Työsuhde alkoi:
Valtuutan yllä mainitun työnantajani perimään palkastani sekä ammattiyhdistysjäsenmaksun ja työttömyyskassan jäsenmaksun. Valtuutan myös työttömyyskassan perimään jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista etuuksista.
 
Omistatko itse tai omistaako perheesi (vanhemmat, avio/avopuoliso, lapset) kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet?
Kyllä Ei

Jäsenmaksujen perintä
 
Työnantaja perii suoraan palkasta (Tulosta perintäsopimus ja toimita se työnantajalle/palkanlaskentaan!)
Maksan jäsenmaksun itse (JHL lähettää minulle maksuviitteet.)
Lisätietoja
1500
Merkkiä jäljellä
Jäsenhankkijan jäsennumero:
Lähetys
 
  Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
 
Päivämäärä 26.05.2019
Allekirjoitus
 
Jäsenen allekirjoitus ja päiväys:
  
Toimita sopimus edelleen palkanlaskentaan.
Tilittäjätiedot
 
Asianhoitajan/palkanlaskijan yhteystiedot, osoite, puhelin, sähköposti:
 
 
Perinnän alkamispvm:                                                 
 Onko kyseessä uusi tilittäjä JHL:lle?  
 Tilataanko viiteet?
Y-tunnus:                                                 
Työnantajan / palkanlaskennan allekirjoitus ja päiväys:
 
 

Kopio työnantajan allekirjoittamasta jäsenmaksujen perintäsopimuksesta on toimitettava Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsenyksikköön.

Kopio sopimuksesta voidaan jättää JHL:n kustannuksella postin kuljetettavaksi seuraavin osoitetiedoin:

JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
Info:00017
Tunnus 5001436
00003 VASTAUSLÄHETYS

Tai faxilla numeroon 010 7703 250

Jos valitsit, että työnantaja perii jäsenmaksun palkastasi,
tulosta perintäsopimus ennen lähettämistä.