Liittymislomakkeen täyttöohje

Täytä lomake huolellisesti.
Oikeat tiedot nopeuttavat jäseneksi liittymistä ja ovat tärkeitä sekä omien jäsenetuuksiesi että liiton edunvalvontatyön kannalta.
Jos olet epävarma joidenkin kysymysten kohdalla, kysy neuvoa yhdistyksesi jäsenasiainhoitajalta, työpaikkasi luottamusmieheltä tai liiton jäsenyksiköstä p. 010 7703 430.
Lomakkeen pakolliset kentät on merkitty tähdellä.

Henkilötiedot
Markkinoinnin estäminen
JHL ei luovuta jäsenten yhteystietoja muuhun kuin jäsenetujen markkinointiin.

Koulutus, ammatti ja sopimusala
Valitse listoilta koulutus ja ammattinimikkeet. Jos sopivia ei löydy, kirjoita oikeat tiedot "Muu, mikä?" -kenttiin.
Sopimusalaa kysyttäessä, valitse ensin sopimusalaryhmä ja sen jälkeen sopimusala.

Jäsenyys
Liittymisaika ei voi olla kuluvaa päivää aikaisempi. Liittymishetkellä tulee olla voimassa oleva työsuhde (poikkeus ammatinharjoittaja ja omaishoitaja).
Jos tiedät yhdistyksen numeron tai nimen, kirjoita nämä tiedot niille varattuihin kenttiin. Jos et tiedä tulevaa yhdistystäsi, jäsenrekisteri määrittää taustatietojesi perusteella sinulle soveltuvan yhdistyksen. Mikäli et halua liittyä työttömyyskassaan, ruksaa "En liity työttömyyskassaan" -kenttä.

Siirryn toisesta liitosta/työttömyyskassasta - Edelliset jäsenyydet
Siirryn toisesta liitosta/työttömyyskassasta. Toisesta liitosta ja työttömyyskassasta siirtyminen luetaan yhtäjaksoiseen jäsenyyteen silloin, kun liittyminen uuteen liittoon ja työttömyyskassaan tapahtuu 30 päivän kuluessa siitä, kun jäsen on eronnut kotimaisesta järjestöstä ja kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun jäsen on eronnut pohjoismaisesta järjestöstä. Yhtäjaksoinen jäsenyys otetaan huomioon määritettäessä oikeutta työttömyyspäivärahaan. Todistuksen edellisen liiton ja työttömyyskassan jäsenyydestä em. tapauksissa voi toimittaa JHL:n liittymisen yhteydessä, tai myöhemmässä vaiheessa. Voit myös valtuuttaa JHL:n pyytämään em. todistuksen aiemmasta liitostasi/työttömyyskassasta. Kuuluminen kahteen työttömyyskassaan ei ole luvallista.

Työsuhde
Työnantajan virallinen nimi, esim. Helsingin kaupunki, Puolustusvoimat, Akaan seurakunta, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Oikeusministeriö
Työpaikka, Esim. Päiväkoti Lumikki, Jääkäriprikaati, Kulomäen koulu, Oulun käräjäoikeus

Jäsenmaksujen perintä
Mikäli valitset "Työnantaja perii suoraan palkasta" -vaihtoehdon, tulosta perintäsopimus ja toimita se työnantajalle/palkanlaskentaan.
JHL lähettää sinulle jäsenmaksuviitteet, mikäli valitsit "Maksan jäsenmaksun itse" -vaihtoehdon.

Lisätietoja
Lisätietoja kenttään voit kirjoittaa 1500 merkkiä vapaata tekstiä. Jäljellä olevan merkkimäärän näet kentän alapuolelta.

Jäsenhankkija
Jäsenhankkija -kenttään voit halutessasi kirjoittaa jäsenyyttä sinulle suositelleen henkilön jäsennumeron. Jäsenhankkijat keräävät näiden tietojen perusteella jäsenhankkijoiden kannustinpisteitä ja vastaavasti kannustinpalkintoja.

Tietoa työttömyysturvaetuuksista omaishoitajille

Työttömyyskassan maksamien etuuksien saamisen edellytyksenä on kunnossa olevan jäsenyyden lisäksi muun muassa työssäoloehdon täyttyminen. Tästä syystä omaishoitajien ja yrittäjien tulee huomioida seuraavat asiat:

Omaishoitajana tehty työ ei kerrytä työssäoloehtoa. Sen rinnalla tehty muu työ kerryttää työssäoloehtoa, jos tämä täyttää työttömyysturvalain mukaiset edellytykset.

Yrittäjänä tehty työ ei kerrytä työssäoloehtoa palkansaajakassassa. Työttömyysturvalain mukainen yrittäjä on henkilö, joka on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen. Näiden lisäksi yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta.

Henkilö katsotaan yrittäjäksi myös, jos hän työskentelee osakeyhtiössä (ei siis välttämättä johtavassa asemassa) ja hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta.

Henkilö voidaan katsoa yrittäjäksi myös jos hän työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä. Hänellä tai perheenjäsenillä tai heillä yhdessä on oltava tällöin edellä mainituissa kohdissa kerrottua vastaava määräämisvalta.

Pelkkä omistaminen ei siis tee yrittäjäksi. Lisäksi henkilön on työskenneltävä yrityksessä.

Johtavaksi asemaksi katsotaan osakeyhtiön toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen asema tai muu vastaava asema osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä.

Perheenjäseneksi työttömyysturvalain mukaan katsotaan puoliso sekä henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

Yrittäjäksi siirtyvä JHL:n järjestäytynyt jäsen säilyttää oikeuden päivärahaan ns. jälkisuojan ajan silloin, kun hän yrittäjäksi ryhtyessään täyttää palkansaajan työssäoloehdon.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry pitää yllä jäsenrekisteriä jäsenmaksujen perintää, edunvalvonta-asioiden hoitamista, jäsenpalveluja ja tilastotietojen kokoamista varten. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta järjestön ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan jäsenmaksujen osalta verottajalle ja jäsentietojen osalta JHL- jäsenvakuutuksen toimittavalle vakuutusyhtiölle. Rekisteriseloste on saatavissa keskustoimistosta, jonne voi osoittaa myös omia tietoja koskevat tarkastuspyynnöt.